Sập cần trục tại thánh đường Mecca, 107 người chết

Ít nhất 107 người chết khi một cần trục hôm nay sập xuống Đại Thánh đường ở Mecca, Arab Saudi.

Thời cuộc Thứ bảy, 12/9/2015, 11:05 (GMT+7)