S.L. Jackson quát mắng Siri của iPhone 4S

S.L. Jackson bị Siri của 4S giễu cợt

Video Thứ năm, 19/4/2012, 02:42 (GMT+7)