Qt: Người dân Trung Quốc ăn theo Olympic

Video Thứ tư, 20/8/2008, 16:36 (GMT+7)