Phương Thanh đánh nhau với Thanh Thủy ở phim trường

Hai diễn viên có cảnh 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' khi đóng phim 'Osin nổi loạn'.

Phim Thứ ba, 26/5/2015, 10:42 (GMT+7)