Phản ứng trái ngược của C. Ronaldo và Messi khi gặp fan cuồng

Phản ứng trái ngược của C. Ronaldo và Messi khi gặp fan cuồng

Video Thứ tư, 20/2/2013, 09:15 (GMT+7)