Paris Hilton bị 'hù' cho sợ xanh mặt

Tiểu thư tóc vàng hoảng loạn cực độ vì tưởng máy bay sắp rơi xuống mặt đất.

Sao Thứ hai, 29/6/2015, 16:19 (GMT+7)

Tags: