Nụ hồng mong manh - Duy Uyên

Duy Uyên sinh hoạt thiếu nhi từ nhỏ, sau đó tham gia nhóm Mắt Ngọc trong 12 năm.

Nhạc Thứ tư, 8/7/2015, 10:50 (GMT+7)