NS Trần Thị Tố Ny hát Ngựa ô thương nhớ

Trần Thị Tố Ny hát 'Ngựa ô thương nhớ'.

Video Thứ hai, 30/7/2012, 09:07 (GMT+7)