Ns Thùy Dung song tấu piano với Nguyễn Ánh 9 bài 'Buồn ơi chào mi'

Thùy Dung song tấu piano với Nguyễn Ánh 9 bài 'Buồn ơi chào mi'

Video Thứ sáu, 30/12/2011, 11:46 (GMT+7)