NS Sam nói về nguyệt thực

Với vốn tiếng Việt ít ỏi, Sam vẫn có thể hát, đọc thơ khá rõ ràng.

Video Thứ sáu, 16/12/2011, 03:17 (GMT+7)