NS Nguyen Van Thang hat Quan coc

Nghe Nguyễn Văn Thắng hát 'Quán cóc'.

Video Thứ hai, 9/7/2012, 10:46 (GMT+7)