NS Cù Trọng Xoay - Phương Linh hát 'Cơn gió lạ'

Cù Trọng Xoay bị Lê Minh Sơn bóc mẽ khi phát biểu.

Video Thứ hai, 28/11/2011, 09:17 (GMT+7)