NS clip Đào Bá Lộc và Hữu Thuận

Clip Đào Bá Lộc và Hữu Thuận.

Video Thứ hai, 20/8/2012, 08:20 (GMT+7)