NS Cha me khong cho

Các ca sĩ hát để tuyên truyền về việc tránh nạo phá thai.

Video Thứ sáu, 1/6/2012, 10:24 (GMT+7)