NS 2 Do Xuan Son hat Duong ve xa xoi

Nghe Đỗ Xuân Sơn hát 'Đường về xôi xa'.

Video Thứ hai, 9/7/2012, 11:45 (GMT+7)