Những bản hòa tấu xuất sắc của tứ tấu Bond

Tứ tấu Bond được yêu mến với những bản hòa tấu quen thuộc như 'Victory', 'Fuego'...

Nhạc Thứ tư, 26/8/2015, 09:53 (GMT+7)