Nhật ký 9 ngày nhịn ăn thanh lọc cơ thể - Ngày 3

Ngày thứ 3 luôn là ngày mệt mỏi nhất trong liệu trình detox.

Phong cách Thứ hai, 6/7/2015, 15:12 (GMT+7)