Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật

Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật.

Thời cuộc Thứ hai, 6/4/2015, 16:05 (GMT+7)