Nguyễn Hải Dương xin tòa giảm án cho Tiến

Chủ mưu trong vụ thảm sát sáu người ở Bình Phước, Nguyễn Hải Dương xin lỗi gia đình bị hại và 2 đồng phạm và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tiến.

Thời cuộc Thứ năm, 17/12/2015, 17:01 (GMT+7)