Nghi lễ tắt lửa Olympic

Nghi lễ tắt lửa Olympic

Video Thứ ba, 14/8/2012, 04:55 (GMT+7)