Nét đáng yêu của hổ trắng quý hiếm ở Sài Gòn

Lần đầu tiên một cặp hổ trắng được thuần dưỡng ở Thảo cầm viên Sài Gòn sinh ra 3 hổ con. Cả ba hổ con hơn 1 tháng tuổi cân nặng từ 3,6-4,5 kg.

Thời cuộc Thứ ba, 11/8/2015, 11:10 (GMT+7)