Neo đậu bến quê - Bùi Lê Mận

Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc Thứ bảy, 4/7/2015, 08:09 (GMT+7)