Nấu ăn cùng sao

Cùng nhau vào bếp với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Thời cuộc Thứ tư, 8/4/2015, 09:53 (GMT+7)