MV 'Và ngày ấy đã đến' - Băng Di

Ca khúc do Băng Di sáng tác. MV là câu chuyện tình buồn, có sự tham gia của Đại Nhân và Trang Pháp.

Nhạc Thứ hai, 17/8/2015, 10:37 (GMT+7)