MV 'Người thứ ba' - Cao Thái Sơn

Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Cao Thái Sơn sau hai năm chủ yếu chạy show hải ngoại.

Nhạc Thứ ba, 3/11/2015, 07:40 (GMT+7)