MV 'Ngày gặp lại' - Dương Triệu Vũ

MV có sự tham gia của Mai Hồ, VJ Dustin...

Nhạc Thứ bảy, 11/4/2015, 23:19 (GMT+7)