Mourinho 'nổi điên' trút giận vào trái bóng

Mourinho 'nổi điên' trút giận vào trái bóng

Video Thứ năm, 10/1/2013, 08:40 (GMT+7)