Minh Chiến - Thùy Anh hát 'Tonight'

Giảm khảo Mỹ Linh nhận xét tiết mục của hai cô trò rất thành công. Tiết mục đạt tổng điểm 23.

Show Thứ sáu, 21/10/2016, 22:32 (GMT+7)