Messi giữ bóng ở biên trái

Video Thứ ba, 9/2/2010, 09:32 (GMT+7)