Messi bắt vôlê một chạm nhẹ nhàng

Video Thứ bảy, 27/8/2011, 10:36 (GMT+7)