Lin Dan Bật nhảy đập lái cầu khi bị tấn công về tay không thuận

Lin Dan Bật nhảy đập lái cầu khi bị tấn công về tay không thuận

Video Thứ sáu, 10/8/2012, 03:20 (GMT+7)