Kim Huyền kể trải nghiệm gặp động đất ở Nhật

Những ngày du học ở Nhật, nghệ sĩ Kim Huyền bận học và làm thêm, dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng, không đủ tỉnh táo di tản khi động đất, nhưng may mắn bình an vô sự.

Sao Chủ nhật, 14/4/2024, 08:03 (GMT+7)