Kenny G nói tiếng Việt tại liveconcert

Bạn gái người Việt đã dạy nghệ sĩ saxophone học thuộc lòng một vài câu tiếng Việt trong 2 ngày. Trên sân khấu, ông khiến khán giả bất ngờ vì khả năng nói tiếng Việt rất dễ thương.

Nhạc Thứ tư, 14/10/2015, 08:35 (GMT+7)