Ibrahimovic đánh vào bụng De Rossi

Video Thứ ba, 15/3/2011, 11:01 (GMT+7)