Hồ Quang Hiếu mang sính lễ, ngồi xuồng đến hỏi vợ

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng đội bưng tráp lễ vật nhà trai ngồi xuồng đến nhà vợ ở Cà Mau, làm lễ ăn hỏi, sáng 2/8.

Sao Thứ tư, 2/8/2023, 14:24 (GMT+7)