Hậu trường chương trình trực tiếp từ Sơn Đoòng

Các kỹ thuật viên chia sẻ điều kiện làm việc khó khăn khi truyền hình trực tiếp Sơn Đoòng cho khoảng 10 triệu khán giả thế giới.

Thời cuộc Thứ bảy, 12/9/2015, 09:33 (GMT+7)