Gerrard tắc bóng bằng gầm giày với Tom Hogli

Gerrard tắc bóng bằng gầm giày với Tom Hogli

Video Thứ tư, 12/9/2012, 11:01 (GMT+7)