Garry Glitter bị đuổi tới Bangkok

Video Thứ năm, 21/8/2008, 16:33 (GMT+7)