Fuego - Bond

Đây là một trong những bản hòa tấu được yêu thích nhất của tứ tấu đàn dây.

Nhạc Thứ tư, 26/8/2015, 09:50 (GMT+7)