DSCNS - Hôn nhân

Hôn nhân là việc đầy rủi ro. Tình yêu càng lớn, mất mát sẽ càng sâu đậm. Nhưng tôi chấp nhận tất cả.

Video Thứ ba, 15/11/2011, 08:48 (GMT+7)