Đỡ trượt ném biên về chuẩn

Video Thứ năm, 18/6/2009, 11:11 (GMT+7)