Diễn với ngựa đua

Các con ngựa đua rất dữ dằn nhưng chúng đều thuần phục bởi người chủ luôn cưỡi trên lưng.

Thể thao Thứ bảy, 16/5/2009, 01:00 (GMT+7)