Diễn cùng xe đạp

Ở bất kỳ địa hình nào, những chiếc xe đạp dưới tài điều khiển của VĐV vẫn có thể tiến về phía trước.

Thể thao Thứ ba, 20/1/2009, 01:00 (GMT+7)