Dch: Quảng cáo MacBook Air

Video Thứ tư, 12/3/2008, 12:31 (GMT+7)