Dch: Phóng vệ tinh tự tạo

Video Thứ ba, 19/2/2008, 13:32 (GMT+7)