Dch: Domino dài

Video Thứ ba, 19/2/2008, 13:13 (GMT+7)