ĐC: Biểu diễn patin

Video Thứ hai, 17/9/2007, 16:33 (GMT+7)