Cụ ông 97 ôm hoa đi 'tỏ tình' vợ

Bước đi không còn vững nhưng cụ ông Trung Quốc vẫn thể hiện tình cảm sâu đậm với người vợ gần đất xa trời của mình.

Tùng Anh

Thời cuộc Thứ năm, 23/5/2019, 14:34 (GMT+7)