Công đoạn làm bóng Adidas

Loại da tốt nhất được lựa chọn rồi cắt chính xác để làm nguyên liệu cho quá trình may.

Thể thao Thứ ba, 12/1/2010, 01:00 (GMT+7)