Công bố kết quả Americal Idol

Video Thứ năm, 26/5/2011, 13:59 (GMT+7)